Wojciech Dąbrowski

inżynier - podróżnik - dziennikarz

engineer – globetrotter – journalist

Wybierz język aby wejść dalej / Select language to get in

Róża wiatrów

Moje strony www ze względu na ich olbrzymią ilość i koszty opracowuję sam. A jestem w tej dziedzinie wciąż amatorem. Uważam, że najdoskonalsze jest to, co jest najprostsze i że treść ważniejsza jest od formy. Przepraszam za braki i niedociągnięcia. Wdzięczny będę za wszelkie, przesłane przez e-mail uwagi i rady, które pozwolą ulepszyć mój serwis bez dodatkowych kosztów.
Dziękuję! Przyjemnej lektury!

As I am creating all my own web pages as a amateur (developer) and covering all the costs I am keeping the site simple and focusing on the content over form. Sorry for shortcomings and defects. I would appreciate any comments or advice sent to me by email.
Thank you and enjoy the site!